RESIN GUARD

480.000

Giải pháp phòng ngừa sự tích tụ của nhựa Hãy chào mừng nhựa bảo vệ; một giải pháp thay thế dựa trên nước cho đường ống nước của bạn có thể ngăn chặn sự tích tụ nhựa trong thời gian lâu hơn nhiều so với nước máy thông thường. Được chế tạo riêng cho đường ống nước của bạn Trong khi Tấm bảo vệ bằng nhựa có nguồn gốc từ các thành phần cấp thực phẩm. nó được thiết kế đặc biệt để sử dụng trong đường ống nước của bạn. Vui lòng không uống.

Vui lòng xác minh tuổi của bạn Bạn phải từ 21 tuổi trở lên để vào trang web này