RAW The Rawlbook Rolling Tips

275.000

RAW The Rawlbook Rolling Tips :

     Tree of Life in trên bìa trong

     480 tips tự nhiên không tinh chế

     Xơ tự nhiên không tẩy trắng và không chứa clo giống như bạn sẽ tìm thấy trong giấy cuốn RAW Natural

     Tips RAW được thực hiện trên máy giấy Fourdrinier cổ.

     Mỗi Sách đều có mã QR Xác minh Tính xác thực ở mặt sau

Vui lòng xác minh tuổi của bạn Bạn phải từ 21 tuổi trở lên để vào trang web này