Raw Perfecto Pre-Rolled Conical Tips

55.000

1 Pack 20 cone

✨ Raw Perfecto Pre-Rolled Conical Tips ✨

✨RAW Perfecto Pre-Rolled Conical Tips là loại tip roll sẵn.

Raw được làm một cách tỉ mỉ bởi những người thợ thủ công bậc thầy đã truyền lại qua nhiều thế hệ.

Danh mục: ,
Vui lòng xác minh tuổi của bạn Bạn phải từ 21 tuổi trở lên để vào trang web này