King Palm Flavored Filters – Pine Drip

35.000

 

Thưởng thức hương vị độc đáo khi bạn nặn viên trân châu terpen bên trong lớp đầu lọc vỏ ngô!

Vị Dứa.

Danh mục:
Vui lòng xác minh tuổi của bạn Bạn phải từ 21 tuổi trở lên để vào trang web này