Afghan Hemp – Size 1 1/4″

45.000

Kể từ Năm 1709 người Safavid đưa Afghanistan trở thành độc lập, Afghanistan đã sản xuất một số loại sợi gai dầu tốt nhất trên thế giới nhưng chưa bao giờ làm ở dạng giấy cán chất lượng cao. Ngày nay cây gai dầu Afghanistan đã hiện đại hóa quy trình này, mang đến cho bạn truyền thống lâu đời này, dưới dạng các sản phẩm giấy cuộn cao cấp Afghan Hemp

 

Vui lòng xác minh tuổi của bạn Bạn phải từ 21 tuổi trở lên để vào trang web này