G-Rollz Paper 1/4 + tip – bio organic hemp

140.000

✨ G-ROLLZ ✨
💥💥Giấy G-ROLLZ này được sản xuất tại Pháp bằng cách sử dụng sợi thực vật được ép mịn và nhựa cây keo hoàn toàn tự nhiên.
💥💥Có 50 lá cỡ lớn trong mỗi tập cùng với 50 típ và một que tre.
💥💥Đây là những Tác phẩm Nghệ thuật Graffiti của Banksy được cấp phép độc quyền.
✨️✨️Tính độc đáo của mỗi tập giấy có thể được kiểm tra riêng lẻ bằng cách quét mã xác thực 🥰
Imported from USA 🇺🇸
Vui lòng xác minh tuổi của bạn Bạn phải từ 21 tuổi trở lên để vào trang web này